Japan
No. Name
    Shuichi Gonda
    Yuhel Tokunaga  43'
    Hiroki Sakai
    Maya Yoshida  78'
    Keigo Higashi
    Gotoku Sakai
    Takashi Usami
    Yuki Otsu  83'
    Kensuke Nagai  14'
    Manabu Saito
Substitutes
    Shunsuke Ando
  • KO
  • FT
Japan Logo Japan JPN Egypt EGY Egypt Logo

Oly News