Japan
No. Name
    Shuichi Gonda
    Maya Yoshida
    Gotoku Sakai
    Keigo Higashi
    Kensuke Nagai  84'
    Yuki Otsu
    Manabu Saito
Substitutes
    Shunsuke Ando
    Hiroki Sakai
    Takashi Usami
  • KO
  • FT
Japan Logo Japan JPN Morocco MAR Morocco Logo

Oly News