Peru
No. Name
    Leao Butron
    Aldo Corzo
    Paolo Hurtado
    Yoshimar Yotún  15'
    Josepmir Ballon  84'
    Adan Balbin
    Rinaldo Cruzado  36'
    Luis Trujillo
    Jefferson Farfán  32'
    Irven Avila
    Claudio Pizarro  81'
  • KO
  • FT
Peru Logo Peru PER Bolivia BOL Bolivia Logo

Int News