Greenock Morton
No. Name
Substitutes
  • KO
  • FT
Greenock Morton Logo Greenock Morton Morton Raith Rovers Raith Raith Rovers Logo

SCO C News